Karoline Olafsen vikarierer for Paola Aviles fra og med 2. september 2019. Olafsen har nylig gjennomført turnustjeneste i på Lillehammer. Aviles er for tiden lege ved gynekologisk avdeling på Lillehammer sykehus.