Karoline Olafsen vikarierer i ett år for Paola Aviles fra og med 2. september. Olafsen har nylig gjennomført turnustjeneste i på Lillehammer. Aviles er tilbake fra 1. september 2020 etter ett års vikariat ved gynekologisk avdeling på Lillehammer sykehus.