Paola Avilès overtok i januar 2015 fastlegehjemmelen etter Stefan Martens. Avilès har tidligere arbeidet som allmennlege på Moelv og som sykehjemslege på Lillehammer Helsehus.