Sven Austad har nå pensjonert seg. Steinar Grue har nå overtatt ansvaret for alle Austads pasienter.